Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

změna času

Se změnou času na letní,  Honza OK2VPX změnil také vysílací hodinu svých pravidelných relací na kmitočtu 3.773. Takže ho nehledejte ( jako já ) po 16. hodině ale až od 17.00 do 18.00 případně déle a uzná-li to za potřebné.