Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

foto z montáže

Nejprve bylo zapotřebí sundat dosavadní antény, odstranit dvojdipól a výložné trubky.

Namontovat novou nosnou trubku přímo na koš stožáru  (jeho západní roh). A opět instalovat čtverce ve směru JZ. Jde o to, zvýšit tuhost systému, aby v zimě vlivem námrazy a větru nekmitaly antény. Minulé směrovky se takto ulomily.

Horní Tx asi o 2 dB lepší u Jirky OK1UKY, dolní Rx. S připomínkami se obracejte na Martina. Já jsem potom sundával další anténu - kolineárku včetně dlouhé bílé trubky. Ještě v neděli s rozbrušovačkou uřezával nepovolitelné šrouby u výložníků trubky a sundával 75 ohmový tlustý starý koax, původně na 23 cm.