Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

očištěný stožár

Jiné antény než převaděčové, už na stožáru nejsou, jak ostatně vidíte. Byly odstraněny, proto na závody používáme horní od OK0F. Antény Ripexu, dvojdipól vertikální a bílé barvy, je na červenobílém osvětleném stožáru VČE, mezi podlahou vrchní klece a koncem stožáru, před pravým zadním nosným sloupem konstrukce. Na levém předním nosném sloupu nahoře jsou dva dipóly kW rádia Černá Hora 87,8 MHz, které na anténě převaděče má ještě 0,5 V vf i se zátěží 50 ohmů. Na pravém okraji vykukuje stožár Vodáren.

Pro připomenutí - 8 dipólů pod sebou jsou antény OK0BBF upevněné na jižním rohu stožáru, tedy nejlepší místo. Na západním rohu přímo na trubce přikurtované ke kleci, jsou dvě antény ( čtverce ) ZZ 21 natočené ve směru JZ. Jsou stejně vysoko jako antény OK0BBF, které vlastně už od JJV až na V stíní OK0F. Dále pak od V na SZ vadí  hlavně spodní anténě ZZ 21 vlastní klec stožáru. Pod anténami OK0F asi 3 m je osmidipól digitálního OK0DBF systém DMR. 4 a 4 dipóly na opačné straně ráhna. Bílá trubka je Rx anténa od OK0MF ( Malého Franty 51,970 MHz ). Její výložná ramena jsou připevněna od východní hrany přes jižní, tedy také ve směru JZ. Je níže než OK0F, tedy nepřekáží. Z kolmého pohledu ze stožáru vychází azimutově asi mezi BBF a F. Zakrytovaná UHF směrovka je posílení DMR na Praděd. Dvě další nejspodnější, už pod úrovní stromů, jsou nesundané od profi firmy, asi jim to nestálo za práci a mě nevadí. Výhledově si představuji osmidipól OK0BBF posunout 1,5 m nebo i více pod klec, přímo na stožár ( při 70 cm vlnové délky stačí vlastní nosné trubky dipólů na dodržení vzdálenosti od konstrukce). Případně, nezlepší-li se chování operátorů, požádám Davida o umístění OK0BBF jinam. Anténa OK0F by potom byla na jižní hraně klece, kde ji již nic nebude překážet, s nejširším úhlem pokrytí. Nebude-li už anténa OK0BBF, lze použít u OK0F i čtveřici ZZ 21 na této jižní hraně. Problémem stále zůstává Ripex.