Zprávy a novinky

  • David OK1TBF

Informace k převaděči OK0BBF

Dnes jsem vyzval operátora OK1AC k ukončení vysílání přes převaděč OK0BBF z důvodu opakovaného vulgárního vyjadřování vlastních názorů na politické dění v naší zemi. V tomto případě se rozhodně nejedná o omezování radioamatérské činnosti, neboť tyto relace jsou nevkusné a žádným způsobem sem nepatří.

Výsledkem nevhodného vyjadřování tohoto operátora, ať už k obecným věcem nebo na konkrétní osoby, bylo oznámení vlastníka (radioklub OK1KOK) o ukončení dohody o umístění převaděče OK0BBF na současném stanovišti kóty Suchý vrch. Změna stanoviště je sice technicky reálná, ovšem za několikanásobných provozních nákladů za pronájem. Opravdu netoužím po neustálém hledání omluv za toto jednání operátora(ů) na převaděči pod mojí koncesí.

Další sdělení je ohledně poruchy v anténě převaděče, která se projevuje praskajícím rušením na vstupu přijímače. Musel jsem omezit výkon vysílače přibližně na 1W a zvýšit úroveň propustnosti analogového SQ. Zdá se, že při tomto QRP výkonu již toto rušení nevzniká. Podle počasí a situace naplánuji případnou opravu.