Skip to main content

Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

HAM Spirit na převaděčích

Někteří operátoři by si to měli číst každý den HI http://www.on4ww.be/op_czech.pdf (kapitola 4 a 5) Buďte zdvořilí! Tato kapitola bude sice asi nejkratší, je ale nesporně nejdůležitější. Její obsah lze vyjádřit velmi stručně:

Buďte za všech okolností zdvořilí!

Signál, který vysíláte, může poslouchat mnoho lidí, agentur i pracovníků oficiálních institucí. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji v kapitole „Konfliktní situace“. Připomínám znovu: Budete-li zdvořilí, podaří se vám prosadit mnoho věcí jak v našem malém amatérském, tak i ve velkém vnějším světě. Několik tipů pro spojení přes převáděče na VKV. Značná část obsahu následujících kapitol bude věnována navazování DX spojení (DX – zkratka podle long distance – vzdálené) v pásmech krátkých vln. Většina tam uvedených zásad platí rovněž pro práci v pásmech VKV/UKV. Specificky v pásmech VKV a UKV jsou ale používány také systémy převáděčů; ty jsou primárně určeny k tomu, aby umožnily zvětšení dosahu mobilních stanic nebo stanic vysílajících z přechodných stanovišť.

Operátoři pevných stanic by na to neměli zapomínat. Pokud jsou dva amatéři pracující ze svých trvalých stanovišť schopni navázat vzájemný kontakt bez použití převáděče,není důvod, proč by vysílali přes převáděč,určený pro spojení na vzdálenosti větší. Kdokoli použije ke spojení převáděč,musí si být vědom toho,že na jeho používání nemá žádný monopol – to ovšem platí i pro spojení na nejrůznějších jiných kmitočtech. Na kmitočtech, které neodpovídají převáděčovým kanálům, se provoz řídí pravidlem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, někdy se také aplikuje zásada určitého „držení“ kmitočtu. Na převáděčích by takové pravidlo platit nemělo. V tak užitečné síti musí mít svou šanci na vstup každý, zejména mobilní a „portablové“ stanice. V průběhu převaděčového spojení je dobrou (a téměř povinnou) zásadou ponechat mezi jednotlivými relacemi krátkou pauzu. Během ní se může ozvat kdokoli jiný krátkým zavoláním nebo zapojením do probíhajícího spojení. Stisknete-li ihned po skončení relace vaší proti stanice tlačítko PTT, možnost vstoupit krátce do převaděče tak někomu jinému vezmete.

Nezapomínejte na to!