Skip to main content

Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

vzpomínka na SK

strojový překlad.

U nás v OK1KOK jsou to OK1VIU, OK1MB (ex OK1MPP), OK1MAA, OK1JVU.

NA PAMĚŤ NAŠICH ZESNULÝCH PŘÁTEL RÁDIOAMATÉRŮ
*Memoriál SILENT KEY *
Všichni radioamatéři z celého světa jsou srdečně zváni k účasti na přátelské KV soutěži, kde si vzpomenou na všechny velmi
 vážené kamarády amatéry, kteří zemřeli (sk), takže jejich volací znaky už možná na pásmech nezněly. Pokud jde o jejich 
volací znaky, bylo možné je znovu slyšet? Aby se těchto volacích znaků „Silent Key“ rozeznělo co nejvíce, vítáme vás, 
i když máte znovu vydaný volací znak sk, k účasti v soutěži a také k vaší aktivitě při propagaci soutěže SKM Contest a 
jejích pravidel. 
"Začínáme si vzpomínat nejen na to, že jsi zemřel, ale že jsi žil a že tvůj život nám dal vzpomínky příliš krásné na to,
 abychom je zapomněli."
Pravidla soutěže Silent Key Memorial