Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

provozák

Kamarádi Michal OK1DLT a Pepa OK1WSL pomohli a šlo to.

montáž PA0MS pro závod, a ještě to musím dát o 10 m výš

demontáž FD-4, lépe se to dělá na jaře, tedy montáž

a demontáž KV směrovky, to byla dost fuška i pro mě.  Žebřík musí stát kolmo aby neohýbal trubku a neujel spodek.