Skip to main content

Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

zkoušky na OK0F

Po FM Poháru, který jsem jel ze Suchého Vrchu na anténu OK0F jsem s mým měřicím technikem Jirkou OK1UKY, QTH v Nemojově přes 80 km vzdáleném, provedl několik zkoušek na OK0F. Vyzkoušel tři předzesilovače umístěné za Rx duplexer a před RX Motorolu. Dva širokopásmové 50 MHz - 4 GHz a jeden originální převaděčový s šesti laděnými  LC obvody. Širokopásmové doma měřené na SDR se ziskem asi 15 dB a uváděným nízkým šumem se naprosto neosvědčily při napájení 5V a 100 mA. Zatím nevím proč, fungovaly jako velký útlum. Originál od starého převaděče SCR 1000 s měřeným ziskem 8 dB vykazoval zesílení ale i produkoval vrčení. Ještě ho zkusím ze samostatného zdroje nebo přídavného aku, nebo i mezi dutiny. Celý komplet je napájen ze zálohovaného spínaného zdroje. Na Tx straně BH X-200N dávala u Jirky v Nemojově největší signál, na Rx straně však nejvíce se u ní projevil Ripex. Jako vyhovující se ukázalo možné propojení Rx a TX  tedy jedna anténa s nepozorovaným a neměřitelným zmenšením citlivosti, které jsem naopak předpokládal. Je pravděpodobné až budou všechny čtyři ZS -21 antény propojeny, že by se mohla zvýšit citlivost převaděče i pokrytí signálem Tx. Nahrávku máte bezplatně k dispozici na 14 dní. Další zúčastnění jsou Tonda OK2JNX a Marek OK2SJF.