Skip to main content

Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

nové silné rušení na kótě Suchý Vrch

Po namontování antény PA0MS pro závod Provozní Aktiv, jsem ještě asi hodinu před závodem proladil 2m pásmo. Tam kde míváme šum při natočení na SZZ + - 30°, který bývá asi v síle S3 max ale v celém kmitočtovém pásmu, tak nyní byl  S9 + 5 dB na kmitočtu 144.220 MHz + - ještě pár desítek kHz s klesající silou při odladění. S větším natočením antén klesal, ale tato část pásma nebyla použitelná v žádném směru. Procházely jen velmi silné stanice. Vysílal jsem proto pouze na horním konci 144,385 + - 10 kHz kde již to nevadilo. Omlouvám se hodně stanicím co nás ( mě, Hi ) lákaly na jiná pásma. Nemohl jsem jim vyhovět, víc operátorů nebylo, Pepíci slavili svátek, třeba příště. Natočil jsem krátké video s rozlaďováním TRCVu. Můžete shlédnout 12 dní zdarma.